YLEISET EHDOT

Yleiset sopimusehdot

Trendikoira on Kalustepisara Oy:n tuottama palvelu, joka myy internetin välityksellä mukeja, vaatteita, uima-asuja, sisustustavaroita, oheistuotteita sekä muita laillisia artikkeleita.

Verkkokaupalla ei ole omaa myymälää.

Sopimusehdoissa noudatetaan Suomen lakia. Kuluttajan tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään. Kuluttajan tulee myös tutustua sopimusehtoihin sekä toimitusehtoihin.

Asiakas sitoutuu pitämään salasanansa henkilökohtaisena ja vastaa tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista verkkokaupassa.

Tilaaminen

Tilaaja on vastuussa valitsemistaan tuotteista ja on velvollinen tarkastamaan ne haluamikseen ennen tilauksen vahvistamista ja maksamista Trendikoiran sivustolla. Tilaus on sitova, kun asiakas on sen sivustolla vahvistanut ja maksanut. Sekä Trendikoira että kuluttaja sitoutuvat sopimukseen ja ovat velvollisia noudattamaan tilaushetkellä voimassaolevia tilaus – ja sopimusehtoja kaikilta osin. Kuluttajan tehtyä tilauksen hänen katsotaan hyväksyneen kauppaan liittyvät ehdot, tuotteiden ominaisuudet, voimassa olevat hinnat ja toimitusajat sekä myös sen, että tuotteiden sävy voi luonnossa poiketa hieman nettisivuilla esitetyistä värimalleista. Tilauksen jälkeen kuluttaja saa sähköpostitse tilausvahvistuksen. Kuluttajan tulee tarkistaa, että tilausvahvistuksen sisältö on oikea.

Hinnat

Tuotteiden voimassa olevat hinnat näkyvät trendikoira.fi sivustolla. Ilmoitettuihin hintoihin sisältyy ALV 24 %. Hintoihin lisätään toimituskulut ellei muuta ole mainittu. Voimassa oleva hinta on euroissa (EUR). Trendikoira pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ja tilauksen perumisen ”selvissä hintavirhe” -tapauksissa. Hintavirhe tapauksissa virheellinen hinta on niin selkeästi oikeasta hinnasta poikkeava, että asiakkaan katsotaan ymmärtävän virheellisyys esimerkiksi nollahintaiset tuotteet tai desimaalivirheet hinnan ilmoittamisessa.

Maksuehdot

Maksu tapahtuu seuraavia maksutapoja käyttäen:

a) lasku

b) suomalaiset verkkopankit

c) korttimaksut (Visa, Visa Electron, MasterCard)

d) osamaksuvaihtoehdot

e) puhelinmaksu

Kuluttajan tulee palata maksutapahtuman jälkeen takaisin verkkokauppaan, jotta tilaus etenee loppuun ja asiakas saa tilausvahvistuksen sähköpostiin.

Tuotteet siirtyvät toimitettaviksi, kun asiakas on maksanut tuotteet ja suoritus näkyy järjestelmässä.

Oikeus evätä tilaus

Trendikoira pidättää oikeuden evätä tilauksen tarvittaessa

Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Trendikoira pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Trendikoira ei vastaa asiakkaan tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Trendikoiran käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Palveluun rekisteröityneet asiakkaat ovat Trendikoiran asiakasrekisterissä, missä olevia asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin antamia tietoja käytetään mm. asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, muihin vastaaviin verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin. Kalustepisara Oy ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Tuotteiden palauttaminen

Kaikissa palautusasioissa kuluttajan tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse. Kuluttajan tulee noudattaa palausohjeita.

Reklamaatio

Mikäli kuluttajalle on toimitettu väärä tuote, tuote on vaurioitunut, tms., tulee kuluttajan ilmoittaa asiasta sähköpostitse meille kohtuullisessa ajassa, kuitenkin vähintään 8 vuorokauden kuluttua lähetyksen vastaanottamisesta.

Trendikoira ei vastaa

a) tuotteen vääränlaisen käsittelyn tai käytön aiheuttamista vaurioista

b) vääränlaisen säilytysolosuhteen aiheuttamista vaurioista

c) tuotteen normaalikäytön aiheuttamasta kulumisesta.

Ylivoimainen este (force majore)

Trendikoira ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy Trendikoiran vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta kuten viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta Trendikoiran toimintaa vaikeuttavasta tai estävästä toiminnasta. Trendikoira ei vastaa myöskään ylivoimaisen esteen aiheuttamista tuotteiden virheellisen kunnon tai viivästyneen toimituksen aiheuttamista välillisistä haitoista.

Ehtojen muuttaminen

Trendikoira pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan. Tilaajan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Riitojen ratkaisu

Tästä etäkauppasopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia.

Muut ehdot

Oikean kokoisten tuotteiden valitseminen on kuluttajan vastuulla. Trendikoira ei vastaa virhearvioista tai mittausvirheistä. Tuotteiden säilyttäminen on kuluttajan vastuulla. Trendikoira ei hyväksy palautettavaksi esim. kastumisen takia myyntikelvottomaksi muuttunutta tuotetta. Tällaisissa tapauksissa tuote lähetetään kuluttajalle takaisin tämän kustannuksella. Sopimusehtojen ulkopuolelle jääneissä tapauksissa noudatetaan Suomen lakia sekä kuluttajakaupan yleisiä säädöksiä.

Lähetyksen noutamatta jättäminen ei ole tilauksen peruminen eikä oikeuta rahojen palauttamiseen. Tilauksen uudelleen lähettämisestä aiheutuvat kulut tulevat vastaanottajan maksettaviksi. Käsittelymaksu 20€.

Poistotuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Tuotteissa voi esiintyä pieniä kosmeettisia virheitä tai muita vajavaisuuksia.

Shopping Cart
Scroll to Top